5 ting du bør vide om UN 2023 Water Conference

Vand er kernen i bæredygtig udvikling. Det understøtter alle aspekter af livet på Jorden, og adgang til sikkert og rent vand er en grundlæggende menneskeret. Men årtiers dårlig forvaltning og misbrug har forstærket vandstress, hvilket truer de mange aspekter af livet, der afhænger af denne afgørende ressource.

Rent vand er afgørende for menneskers sundhed.

Rent vand er afgørende for menneskers sundhed.

1. Vi står over for en global vandkrise

Vand er afgørende for menneskers velvære, energi- og fødevareproduktion, sunde økosystemer, ligestilling mellem kønnene, fattigdomsbekæmpelse og meget mere.

Men vi står i øjeblikket over for en global vandkrise. Milliarder af mennesker verden over mangler stadig adgang til vand. Det anslås, at mere end 800.000 mennesker dør hvert år af sygdomme, der direkte tilskrives usikkert vand, utilstrækkelig sanitet og dårlig hygiejnepraksis.

Efterspørgslen efter denne dyrebare ressource fortsætter med at stige: omkring fire milliarder mennesker oplever alvorlig vandknaphed i mindst en måned om året. Da vand er så afgørende for mange aspekter af livet, er det vigtigt at sikre dets beskyttelse og korrekt forvaltning for at sikre, at alle har lige adgang til denne vigtige ressource inden 2030.

Tørke har en drastisk indflydelse på tilgængeligheden af ​​vand for sårbare samfund.

Tørke har en drastisk indflydelse på tilgængeligheden af ​​vand for sårbare samfund.

2. Vand og klima hænger uløseligt sammen

Fra stigende oversvømmelser, uforudsigelige regnfald og tørke, virkningerne af klimaændringer på vand kan ses og mærkes i en accelererende hastighed. Disse påvirkninger truer bæredygtig udvikling, biodiversitet og folks adgang til vand og sanitet.

Ifølge den seneste Klimatjenesternes tilstand om vandrapport fra World Meteorological Organisation (WMO), er vandrelaterede farer steget med en alarmerende hastighed. Siden 2000 er oversvømmelserne steget med 134 procent, mens tørkeperioden er steget med 29 procent.

Men vand kan også være en nøgleløsning på klimaændringer. Kulstoflagring kan forbedres ved at beskytte miljøer som tørveområder og vådområder, vedtagelsen af ​​bæredygtige landbrugsmetoder kan hjælpe med at reducere stress på ferskvandsforsyninger, og forbedring af vandforsyning og sanitetsinfrastruktur kan sikre, at alle har adgang til vitale ressourcer i fremtiden.

Vand skal være i centrum for klimapolitikker og -handlinger. Bæredygtig vandforvaltning kan hjælpe med at opbygge modstandskraft, afbøde virkningerne af klimaændringer og beskytte samfund og økosystemer. Bæredygtige, overkommelige og skalerbare vandløsninger skal prioriteres højt.

UN 2023 vandkonference

UN 2023 vandkonference

3. Fire årtier senere er der nye modige forpligtelser på bordet

Det UN 2023 vandkonference vil være et afgørende øjeblik for at beslutte om en samordnet indsats for at “tage handling og tackle de brede udfordringer omkring vand,” med ord fra Li Junhua, FN’s undergeneralsekretær for økonomiske og sociale anliggender (DESA) og generalsekretæren for begivenheden.

Konferencen vil bringe stats- og regeringschefer, ministre og interessenter på tværs af alle forskellige sektorer sammen om at nå internationalt aftalte mål, bl.a. Mål for bæredygtig udvikling 6 af FN’s 2030 dagsorden for en mere retfærdig fremtid; at sikre adgang til rent vand, sanitet og hygiejne for alle.

Et af hovedresultaterne af konferencen vil være Vandhandlingsdagsorden som vil opfange alle vandrelaterede frivillige forpligtelser og følge deres fremskridt. Dagsordenen har til formål at tilskynde medlemsstaterne, interessenter og den private sektor til at forpligte sig til hastetiltag for at løse nutidens vandudfordringer.

En kvinde i Port-au-Prince, Haiti, bærer vand, hun har købt af en lokal forhandler.

En kvinde i Port-au-Prince, Haiti, bærer vand, hun har købt af en lokal forhandler.

4. Fokuser på fem nøgleområder

Konferencen vil indeholde fem “interaktive dialoger” for at styrke og fremskynde indsatsen for vigtige vandområder.

De interaktive dialoger understøtter også de fem principper i SDG 6 Global Acceleration Frameworket initiativ til at levere hurtige resultater for at sikre tilgængelighed og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle inden 2030.

De fem interaktive dialoger er:

  1. Vand til sundhed: Adgang til rent drikkevand, hygiejne og sanitet.
  2. Vand til bæredygtig udvikling: Værdsættelse af vand, vand-energi-fødevarer og bæredygtig økonomisk udvikling og byudvikling.
  3. Vand til klima, modstandsdygtighed og miljø: Kilde til hav, biodiversitet, klima, modstandsdygtighed og katastroferisikoreduktion.
  4. Vand til samarbejde: Grænseoverskridende og internationalt vandsamarbejde, tværsektorielt samarbejde og vand på tværs af 2030-dagsordenen.
  5. Vandaktionsårti: Fremskyndelse af gennemførelsen af ​​årtiets mål, herunder gennem FN’s generalsekretærs handlingsplan.

Se nærmere på hver af de interaktive dialoger her.

Undervandsfotografer har gjort opmærksom på farerne ved plastikforurening i verdenshavene som en del af færdiggørelsen for at fremhæve World Oceans Day.

FN’s Verdenshavdag/Rosie Leaney

Fritidsdykkere renser plastikforurening i havet ud for byen Sydney i Australien

5. Hvordan kan du blive involveret?

Vand er et kritisk spørgsmål, der påvirker alle. Mens FN’s medlemsstater, regeringer og interessenter forbereder sig på at indgå deres egne vandforpligtelser, opfordrer FN alle til at tage deres egne handlinger. Enhver handling – uanset om den er lille eller stor – kan hjælpe med at fremskynde forandring og handling for at nå målene og målene i SDG 6.

Her er nogle enkle handlinger, der kan indarbejdes i daglige rutiner:

  • Tag kortere brusere og reducer dit vandspild i dit hjem. Da 44 procent af husholdningernes spildevand ikke bliver behandlet sikkert, er det at tage kortere brusebade en fantastisk måde at redde denne dyrebare ressource på. Doven persons guide til at spare vand
  • Deltag i oprydning af lokale floder, søer eller vådområder. Plant et træ eller lav din egen vandhave. Disse handlinger kan hjælpe med at beskytte vandøkosystemerne mod forurening og reducere risikoen for oversvømmelser og opbevare vand effektivt.
  • Øg bevidstheden om den kritiske sammenhæng mellem toiletter, sanitet og menstruation. Bryd tabuer ved at starte samtaler i dit lokalsamfund, skole eller arbejdsplads.

Lær mere om målene og målene for SDG 6 og fortsætte med at slå til lyd for løsninger på lokalt og nationalt plan. Support vandrelaterede kampagner og find ud af andre måder, hvorpå du kan inkorporere simple handlinger, der kan hjælpe med at beskytte vandressourcerne.

Leave a Comment