‘Domstolen gav stød til oppositionen’: PM Modi på SC junking ‘CBI, ED misbrug’ anbringende | Indien News – Times of India

NY DELHI: Premierminister Narendra Modi lørdag sagde, at Højesteretten gav et “stød” til oppositionspartierne efter afvise deres anbringende om det påståede “misbrug” af centrale efterforskningsorganer som CBI og ED.
“For et par dage siden gik nogle politiske partier til retten for at søge beskyttelse mod, at ingen skulle søge at efterspørge vores bøger fyldt med korruption. De gik til retten, men retten gav dem et stød,” sagde premierminister Modi. efter at have indviet flere projekter i Hyderabad.
Han talte om korruption og “parivarvad” på det offentlige møde.
Hele 14 politiske partier ledet af kongressen indgav en andragende til højesteret med påstand om, at der har været en alarmerende stigning i brugen af ​​kriminelle tvangsprocesser mod oppositionens politiske ledere og andre borgere, der udøver deres grundlæggende ret til at være uenige.
Højesteret, der nægtede at imødekomme anbringendet, bemærkede imidlertid, at politikere ikke har “højere immunitet”.
Den sagde, at politikere ikke kan placeres på en piedestal højere end borgere og ikke kan søge særbehandling i henhold til loven og immunitet mod arrestation.
Den 5. april udtrykte en bænk bestående af overdommer DY Chandrachud og dommer JB Pardiwala utilbøjelighed til at imødekomme andragendet og sagde, at domstolene altid er der for at tage de politiske lederes klager op, som de gør for almindelige borgere.

Leave a Comment