RBI sænker Indiens inflation til 5,2 % for regnskabsåret 2023-24

New Delhi: Reserve Bank forventede torsdag en marginal lempelse i detailinflationen til 5,2 pct. i den nuværende finanspolitik, men advarede om, at kampen mod inflationen langt fra er slut. Selvom Reserve Bank sammenlignede sit inflationsestimat fra sin februar-fremskrivning på 5,3 procent, sagde RBI-guvernør Shaktikanta Das, at inflationsudsigterne forbliver dynamiske midt i det seneste hop i råoliepriserne på grund af OPEC’s beslutning om at skære ned i produktionen.

Tager man hensyn til en råoliepris på 80 USD pr. tønde og en normal monsun, forventes detailinflationen i den nuværende finanspolitik at være 5,2 procent med risici jævnt afbalanceret, sagde Das. For juni-kvartalet forventes detailinflationen i gennemsnit 5,1 pct. og stige til 5,4 pct. hver i september- og december-kvartalet.

Det forventes at falde til 5,2 procent i marts 2024-kvartalet. Das sagde, at centralbankens krig mod inflationen vil fortsætte, indtil inflationen er bragt ned til målniveau. “Kampen mod inflation er langt fra slut…,” sagde guvernøren i den pengepolitiske erklæring.

RBI har mandat til at holde inflationen på 4 procent med et bånd på (+/-) 2 procent på hver side. Detailinflationen har holdt sig over RBI’s øvre toleranceniveau på 6 procent i to måneder, og i februar var den 6,44 procent.

Leave a Comment